Samarbeten och delägande för nya lösningar

Här presenterar vi organisationer, utbildningsväsenden och företag vi samarbetar med. Vi kommer även löpande lägga till andelsägare i MakerSquare. Vår verksamhet bygger i grunden på att skapa förutsättningar tillsammans för lyfta det som redan existerar till en högre nivå för att gemensamt skapa nya lösningar.