Plastpellets i en industrimaskin Made In Sweden

Korta ledtider och hållbar produktion

Att en enskild aktör tar ansvar för tillverkningen av en komplex produkt genom ett nätverk av specialistindustrier är en vanlig modell i Asien. I Sverige tror vi oss dock vara ensamma om sättet att arbeta.

I tillverkningen av din produkt väljer du vilka steg i processen du önskar att vi tar ansvar för. Ritning och konstruktion är kanske redan klar liksom val av materialleverantörer, emballage och förpackning. Om inte så löser vi även det åt er.

Produktion i tre steg

 1. Pre-produktion/Planering
  Produktionsplan utifrån önskad volym samt val av leverantörer, material och konstruktion.
 2. Produktion/Genomförande
  Produktion med täta avstämningar och rapporter.
 3. Post-produktion/Uppföljning
  Uppföljning och eventuell vidareutveckling av samarbetet.

Fördelarna för dig är betydande

 • Du har en kontakt, en faktura och en ansvarig.
 • Du får tillgång till svenska specialistindustrier med lång erfarenhet.
 • Du slipper långa resor, transporter och kortar dina ledtider.
 • Du säkerställer social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
 • Du ökar produktens värde med märkningen ”Made in Sweden”.