MakerSquare som forskningsprojekt vid Jönköping University

– Det är roligt om ett forskningsprojekt kan leda fram till en metod för hur en regions industrier kan utveckla ett hållbart ekosystem för innovation och förnyelse. Men bara att få studera ett entreprenöriellt initiativ som MakerSquare i realtid kan ge viktiga kunskaper för framtiden.

Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska Högskolan i Jönköping kom i kontakt med MakerSquare redan för ett år sedan. Då föddes idén till ett forskningsprojekt. Sedan dess träffar Netz tillsammans med sitt projektteam MakerSquares vd Mikael Heilmann kontinuerligt för att följa Maker Squares utveckling och tillsammans rigga ett forskningsprojekt. Det är forskare och praktiker i samverkan, där MakerSquare fungerar som projektpartner och samordnare för tillverkningsindustrin i Gnosjöregionen. Tillsammans kan kunskap om svenska industriers förnyelse och hållbar tillverkning utvecklas inom regionen.

MakerSquare säljer andelar i bolaget till regionens industrier, nästan som den gamla modellen med Konsum, men här handlar det om optioner. Affärsmöjligheterna ägs därför av alla gemensamt. Det är en demokratisk modell som vi ser mer och mer av i det enskilda moderna företaget, men här gör MakerSquare det på regional nivå. Det är en unik ekosystemmodell med ett intressant delande av resurser, menar Netz.

– Vi vill dra nytta av lärdomarna från projektet, säger Netz. Här har vi en unik möjlighet att forska på framväxten av ett ekosystem i realtid, kunna dra lärdomar av fallgropar och hur man löser problem som uppstår på vägen kring ägande, samarbeten och industriella kundprojekt. Vi önskar även göra en mindre studie för det historiska förloppet, för att förstå startsträckan för MakerSquare, hur projektet gick från idé till aktiebolag.

MakerSquares vd Mikael Heilmann tycker forskningsprojektet är mycket intressant. Forskning kring nya ekosystem görs ofta i efterhand. Dialogen mellan MakerSquare och forskarteamet möjliggör istället att detta sker i realtid, där språk skapas i samverkan.

– Vi testar metoder och idéer som inte gjorts tidigare. I dialogen med Joakim och hans forskarteam på Jönköpings Tekniska Högskola tvingas vi verbalisera och förklara det vi gör, till och med sätta namn på nya metoder som inte finns omskrivna någonstans.

MakerSquare
Makersquare är ett projekt där tillverkningsindustri i Gnosjöregionen tillsammans erbjuder svenska industrier och produktägare hållbar tillverkning i Sverige – One stop production. Vidare kan man hjälpa startups med prototyper och mindre serier. Man samarbetar även med bland annat Konstfack, SVID, Jönköpings Universitet och Jönköpings Tekniska Högskola. MakerSquare finansieras av Gnosjö Development Innovation AB som ägs av Solweig och Olle Fransson, ägare till Gnosjö Automatsvarvning.