Från ungdomar till affärsmodeller

Ett uppdrag för MakerSquare är att säkerställa en framtida svensk industriproduktion. Det gör vi genom vår tillverkning och utveckling av produkter. Men också genom att engagera oss i en mängd olika projekt. Många med fokus på ungdomar och studenter, men också i samarbeten kring forskning och innovationer.

Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska Högskolan i Jönköping.Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Forskningsprojekt vid Jönköping University

– Det är roligt om ett forskningsprojekt kan leda fram till en metod för hur en regions industrier kan utveckla ett hållbart ekosystem för innovation och förnyelse. Men bara att få studera ett entreprenöriellt initiativ som MakerSquare i realtid kan ge viktiga kunskaper för framtiden, säger Joakim Netz, universitetslektor på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Vad
Forskningsprojekt på Tekniska Högskolan i Jönköping
Syfte
Forskning om framväxten av ett ekosystem i realtid
Läs mer
Person som testar ett VR-spelPerson som testar ett VR-spel

Samarbete med Konstfack

MakerSquare ingår som plattform för studenter i kursen ”Material, Prototyp, Produktion” vid Konstfack, Stockholm – Sveriges största konstnärliga högskola. Här har studenterna till uppgift att designa en belysningsarmatur samt att dokumentera sina processer genom det arbetet. Gnosjöföretaget Belyso är med som produktägare och följande underleverantörer står till studenternas förfogande: Gnosjö Automatsvarvning, Ingelsten & Co, Blowtech, Skogslunds Metallgjuteri, Plast Inject, Skanslack, Ahlins.

Vad
Utbildningsresurs för studenter vid Konstfack
Mål
Få studenterna att se möjligheterna med tillverkning i Sverige som framväxten av ett ekosystem i realtid
sopbergsopberg

100 % återvinning av plast

Ett spännande samarbete, som ännu är i sin linda, är det vi har med Impossible Plastics. Så här säger de om sig själva:
”Med hjälp av ny, patenterad, teknologi återvinner vi 100 % av all kasserad plast. Av denna plast producerar vi sedan flertalet miljövänliga plastprodukter som binder 1-4 gånger sin egen vikt i koldioxid”.

Dels undersöker vi möjligheten att bygga en fabrik i regionen, dels kommer vi att koppla oss samman med studenter i industridesign från Jönköpings Universitet för att utveckla lösningar kring att öka återvinningen av plast.

Vad
Samarbete kring att bygga fabrik i Gnosjöregionen
Om
Impossible Plastics tar plast som ingen annan återvinner och skapar produkter som är prismässigt konkurrenskraftiga
Mål
Endast 20 % av all plast återvinns, 80 % går till förbränning. Det vill Impossible Plastics ändra på
Två personer granskar en datorskärm på en svensk industriTvå personer granskar en datorskärm på en svensk industri

Industriboost Business Gnosjöregionen

I Industriboost BGR samarbetar vi med en rad olika partners för att öka intresset för design, teknik och industri hos elever och studenter från 5:e klass upp till högskola. Syftet är att säkra industrins långsiktiga kompetensförsörjning genom att lyfta möjligheterna till intressanta utbildningar och arbeten i regionen inom de tre områdena. I Industriboost ingår Teknikresan, Industrinatten, Industriresan och Industrimötet nedan.

Illustration av fabrik med en idé-lampaIllustration av fabrik med en idé-lampa

Teknikresan för alla femteklassare

Med Teknikresan erbjuds alla femteklassare i Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo kostnadsfri resa och pedagogiskt anpassat besök på Teknikcenter i Värnamo. Under cirka två timmar får eleverna testa både konstruktion och programmering. Tanken är att eleverna ska bevara sitt intresse för teknik under grundskoleåldern, för att i framtiden kanske bli viktiga och kompetenta medarbetare i regionens industrier.

Mål
Att samtliga elever i klass fem kan besöka Teknikcenter
Illustration på miljövänligt industriområdeIllustration på miljövänligt industriområde

Industrinatten för alla åttondeklassare

Industrinatten är ett årligt återkommande event och en kraftsamling för att visa upp industriföretagen i regionen och underlätta företagens framtida rekrytering. Här får alla åttondeklassare i Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo besöka arbetsplatser, prata med representanter från industrin och ställa frågor direkt till olika medarbetare. Tanken är att visa möjligheterna och bredden av olika yrkesroller och branscher inom industrin.

Syfte
Att elever i 8:e klass får möjlighet att underhålla och bevara sitt intresse för industri och teknik inför gymnasievalet
Illustration av vägskylt utanför industriområdeIllustration av vägskylt utanför industriområde

Industriresan ger inblick i industrin

Masterstudenter från Jönköpings Universitet besöker 6–8 företag under en vecka på hösten och får en uppgift från företagen att lösa. Studenterna arbetar med uppgiften under pågående kurs och lösningar redovisas för företagen vid kursens slut. Under våren gör civilingenjörsstudenter som går andra terminen vid JU detsamma.

Syfte
Att presentera regionens möjligheter att erbjuda intressanta jobb i industrin för att säkra kompetensförsörjningen av högutbildad personal
Mål
Att få högutbildade att bo och arbeta i regionen
Illustration på familj på väg mot en stadIllustration på familj på väg mot en stad

Industrimötet med speed dating

Industrimötet är ett event där högskolestudenter, gymnasister, åttondeklassare och föräldrar till åttondeklassare möts tillsammans med en intressant föreläsare. Efter föreläsningen anordnas “speed-dating” och mingel mellan grupperna. Syftet är att på ett metodiskt sätt skapa och bygga relationer mellan de olika grupperna. Att få med föräldrarna till åttondeklassarna är särskilt viktigt, då vi arbetar för att visa vilka olika möjligheter som ges genom att välja, industri, teknik och design..

Syfte
Att inspirera och informera om tekniska utbildningar och en intressant framtid inom industrin