Topografisk vy över södra skandinavien

Hållbar svensk industriproduktion

Vi har väl alla sett rubrikerna om hur den utlovat hållbara produktionen i något av de länder där svenska företag lägger sin produktion, inte var så hållbar. Kanske var inte leverantörens efterlevnad av överenskomna regler, lagar och konventioner avseende exempelvis arbetsmiljö, så hög som utlovats. Eller så visade det sig att mjukgörarna för plasten var förbjudna enligt Reachförordningen.

De svenska industrier vi använder i vår produktion arbetar alla hållbart och uppfyller rådande förordningar, lagar och regler, varför du som producerar genom oss kan garantera dina kunder en hållbar produktion. Vidare arbetar vi på MakerSquare proaktivt tillsammans med partners inom industrin, specialistorganisationer och utbildningsväsendet med att utveckla hållbara processer och metoder som innefattar produktens livscykel från idéstadie till kassation.

Vårt hållbarhetsperspektiv utgår från Brundtlandrapportens koppling mellan ekonomisk, ekologisk och social utveckling samt FN:s globala mål från 2015 för en hållbar utveckling.