Examensarbete och praktik

English →

MakerSquare är öppet för dig som vill göra ditt examensarbete, kandidat eller master, eller göra praktik. Vill du diskutera upplägg, har alternativa ämnen eller vill ställa frågor kopplat till detta är du välkommen att kontakta:

Britt Jonasson
0760 163 997
britt@makersquare.se

Examensarbete

Vi har tagit fram två ämnesförslag för examensarbete som finns beskrivna nedan. Tveka inte att höra av dig om du har frågor.

Ämne 1

En ledande position för hållbar produktion

Identifiera nödvändiga steg för att komma till den ledande positionen, med hjälp av framtidsscenarios och backcasting.

Designtrender

Användarbehov
Philips: vad behöver vi egentligen? Det är ljuset som behövs, inte själva glödlamporna.
Husqvarna: vad gör vi när marknaden förändras? Vi skapar nya affärsmodeller: till exempel leasing av produkter.

Analysera designtrender och dess påverkan på vad hållbar produktion innebär. Ju längre en produkt kan leva, desto bättre.

Exempel:

Engagera företag i sydvästra Jönköping, samarbeta med organisationer som SVID, Toolspace, Konstfack.

Framtidsprognoser

När det kommer till produktion, var är vi idag och var vill vi vara om tio år? Detta inkluderar nya affärsmodeller, shoppingmönster och alla punkter ovan.

Back casting

Backcasting utgår från en tänkt framtid och ställer frågan om vilka steg som måste tas för att kunna nå dit givet var vi befinner oss idag.

Hur kan vi förstå de steg som tog oss hit? Identifiera behov, utmaningar och nödvändiga steg som måste tas.

Möjligheter att samarbeta med produktägare, entreprenörer och designer.

Ämne 2

Attraktionskraft i glesbygd

Social hållbarhet

”Ett Sverige utanför storstäderna håller på att växa fram. Unga vuxna värdesätter arbete och möjlighet till eget boende högt. Samtidigt har de som lämnar storstäderna mycket specifika förväntningar på vad en attraktiv stadsmiljö innebär och ska innehålla. Vi står nu inför en omställning där ett levande kulturliv, bra skolor och samhällsservice, en hållbar livsstil och en väl fungerande bostadsmarknad kommer att sätta ramarna för hur unga vill leva i framtiden.”
Thomas Sandell, chefsarkitekt AFRY

Föreställ dig en roadmap för att uppnå attraktionskraft i glesbygd från olika perspektiv: medarbetarens, arbetsgivarens och kommunens.

Vad är attraktivitet?

Möjlighet till samarbete med HR-partners, rekryteringsföretag, andra studentprogram, kommunen.

Ämnena kan anpassas efter studenternas preferenser och ska detaljeras ytterligare.