Från växthus till kylning av stålverk

Casen vi presenterar visar på bredden i vårt erbjudande. I vissa fall är det bara en tillverkande industri inblandad, i andra fall samarbetar flera industrier i produktionen. Oavsett om det är en eller flera aktörer och kontakter sköter vi hela processen – One Stop Production.

Transparent Speaker Första cirkulära högtalaren i världenTransparent Speaker Första cirkulära högtalaren i världen

Första cirkulära högtalaren i världen

Transparent speaker, som utvecklar och tillverkar transparenta högtalare, vill bli det första techvarumärket i världen som arbetar cirkulärt. Idag arbetar man bland annat med återvunnen aluminium där högtalaren tillverkas genom extrudering av aluminum, svetsning, polering och lackering. Nu önskar man eliminera steg i produktionskedjan och söker inte bara ett tillverkande företag utan även kunskap i olika processer och tillverkningsmetoder.

Företag
Transparent Speaker
Ingående material
Återvunnen aluminium
Mission
Första cirkulära högtalaren i världen
Mål
Vill flytta hem sin produktion till Sverige, idag tillverkar man i Asien
Batch
2021 – 15 000 högtalare 2022 – 30 000 högtalare
Process / Metod / företag
Pressgjutning: Nyströms pressgjuteri Kokillgjutning: Skogslunds metallgjuteri Semi-solid gjutning: Comptech
infrasonik infracoolerinfrasonik infracooler

Från tillverkning till lager och distribution

Infrasonik har utvecklat en produkt – InfraCooler – som använder sig av infraljud för att drastiskt öka kylningsförmåga inom industrin. Applikationsområden är många men i detta fall ska InfraCooler sitta i produktionslinan för ett stålverk i Sverige. MakerSquare hjälper Infrasonik med tillverkning av alla ingående komponenter, montering, testning och lagerhållning.

Företag
Infrasonik
Tillverkande industrier
Qtech Group AB
Ingående material och tjänster
Aluminium, stål, montering, lager, testkörning och distribution
Batch
Första prototyp under 2021
Plaant mini-växthusPlaant mini-växthus

Hållbar leverantörskedja på mindre än 30 dagar

Plaant har tagit fram ett mini-växthus för hemmabruk – ryms på köksbänken. Istället för att outsourca sin produktion utanför Sveriges gränser valde Plaant att samarbeta med MakerSquare. På mindre än 30 arbetsdagar säkerställde vi en fungerande leverantörskedja i Gnosjöregionen.

– Vi kan egentligen ingenting om tillverkning, men när vi började leta efter aktörer i Europa kom vi ganska snabbt i kontakt med MakerSquare i Gnosjö. Makersquare har agerat som en brygga mellan våra idéer och har helt rätt kompetens för att producera Plaant, säger Tore Tullberg CEO Plaant.

Företag
Plaant
Tillverkande industrier
Lilja Group, GLS Industries, One Partner Group Business Solution, G-Byrån
Ingående material och tjänster
Akrylplast, rostfritt stål, montering, lager och distribution
Batch
500 produkter 2021 och 10 000 produkter 2022