MakerSquare Logo

One stop production –
Made in Sweden

MakerSquare är en verksamhet från Gnosjöregionen för att skapa en mötesplats för studenter, designers och tillverkande företag. Målet är att samla all den tillverknings- och materialkunskap som finns i regionen och på så sätt bidra till att fler produktionsprojekt stannar i Sverige.

Genom våra verksamma projektledare – med lång erfarenhet och koppling till industrin – ger vi designers och konstruktörer viktig vägledning i allt från idé, konstruktion, tidsplanering, material- och leverantörssourcing till logistik och marknadsföring. Sammanfattat är MakerSquare en projektledare och kunskapskälla genom hela ditt projekt.

Intressenter

Våra prioriterade intressenter är produktägare, industri- och produktdesigner, ingenjörer samt konstruktörer. Målet är att tydliggöra svensk tillverkningsindustris möjligheter utifrån hållbarhetsperspektiv, livscykelanalys och närhetsprincip.

Allt med målet är att få fler produktionsprojekt att komma tillbaka och stanna i Sverige. För vi behöver väl inte ens säga att när det gäller kunskap, erfarenhet och kvalitet är vi nog bäst i världen.

Status i projektet

Sedan mitten av oktober är våra projektledare igång och vi har redan ett antal förfrågningar från produktägare runt om i Sverige.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer, eller besök vår LinkedIn-sida för mer uppdaterad info.

Läs om pilotprojektet med Konstfack