MakerSquare Logo

One stop production –
Made in Sweden

MakerSquare är ett initiativ från Gnosjöregionen för att skapa en fysisk och digital mötesplats för studenter, designers och yrkesverksamma inom industrin. Målet är att samla all den tillverknings- och materialkunskap som finns i regionen och på så sätt bidra att fler produktionsprojekt stannar i Sverige.

Genom våra anställda projektledare – med lång erfarenhet och koppling till industrin – ger vi designers och konstruktörer viktig vägledning i allt från tidsplanering, material- och leverantörssourcing till logistik och marknadsföring. Kortfattat är MakerSquare din projektledare och kunskapskälla genom hela ditt projekt.

Intressenter

Våra prioriterade intressenter är produktägare, industri- och produktdesigner samt konstruktörer. Syftet är att mot dessa tydliggöra svensk tillverkningsindustris möjligheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv, livscykelanalys och närhetsprincip. Allt med målet att få fler produktionsprojekt att stanna i Sverige. För vi behöver väl inte ens säga att när det gäller kunskap, erfarenhet och kvalitet är vi nog bäst i världen.

Status i projektet

Just nu pågår rekrytering av projektledare samt att få detaljerna kring finansiering på plats.

Läs om pilotprojektet med Konstfack